>

bjl2

Niepubliczny Żłobek w Lesznie.

RSS 2.0

UBEZPIECZENIE

 

Każde dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,a cała placówka ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej OC.

bjl2

Żłobek Bajkowe Ludki uzyskał pozytywne opinie SANEPIDU i Państwowej Straży Pożarnej.


bjl2