>

bjl2

Niepubliczny Żłobek w Lesznie.

RSS 2.0

KADRA

 

Kadrę pedagogiczną Żłobka Bajkowe Ludki, tworzy zespół wykształconych, kwalifikowanych i kreatywnych opiekunek oraz pomocy opiekunek, dbający o ciepłą oraz przyjazną atmosferę w naszej placówce. Są to odpowiednio przygotowani i doświadczeni pedagodzy, osiągający efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości jak również rozbudzania ciekawości poznawczej. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby .Nasza kadra opiera się na podstawowym założeniu, że:

bjl2

 

– każde dziecko jest odrębną jednostką wymagającą indywidualnego podejścia

– każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia, możliwości, braki oraz ograniczenia

– wszelkie podejmowane działania wychowawcze budują samodzielność, sprawność ruchową, rozwój emocjonalny i umysłowy oraz dojrzałość społeczną dziecka opartą na wzajemnej współpracy


bjl2