>

bjl2

Niepubliczny Żłobek w Lesznie.

RSS 2.0

ORGANIZACJA

 

Rozkład dnia

 6:15 – 8:30

Czas przychodzenia dzieci do żłobka, indywidualny kontakt z Rodzicami, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, zabawy ruchowe, prace wyrównawcze. Zabawy ze śpiewem i przy muzyce.

8:30 — 8:50

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne.

9:00 –9:30

Śniadanie.

9:30 – 10:30

Zabawy dydaktyczne kierowane przez nauczycielkę, zajęcia przy muzyce, ruchowe, tematyczne w sali.

 

bjl2

10:30 -11:00

Pobyt na świeżym powietrzu w ogródku żłobkowym. Zachęcanie dzieci do różnorodnych aktywności, spacery, zabawy.

 

 

 

 

11:00 – 11:15

Przygotowanie do obiadu.

11:15 -11:45

Obiad – I danie

11:45 – 12:00

Toaleta i przygotowanie do odpoczynku

12:00 – 13:30

Odpoczynek ,zajęcia relaksująco-wyciszające, słuchanie bajek i muzyki, sen.

13:30 – 13:45

Czynności higieniczno-sanitarne

14:00 – 14:30

Obiad –II danie

bjl2

14:30 – 16:00

Aktywne zajęcia rozwojowe: indywidualne i zespołowe wg planu pracy.

16:00 -16:30

Podwieczorek

16:30 – 17:30

Zabawy dowolne w kącikach 

Metody pracy w Żłobku

zajęcia adaptacyjne

– zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z dziećmi

– edukacja zdrowotna

– zajęcia plastyczne, manualne

bjl2

– zajęcia przyrodnicze

– zajęcia i

 zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne

– zajęcia tematyczne

-bajkoterapia

 

 


bjl2